Obavijest o zaštiti privatnosti

Poštovani korisniče,
Emporio Ricambi Rossi spa (u nastavku jednostavno "Emporio Rossi"), kao voditelj zbirke Vaših osobnih podataka, izjavljuje da će ti podaci biti obrađivani u skladu s odredbama talijanskog Zakonodavnog dekreta br. 196 od 30. lipnja 2003 (“Zakonik o zaštiti osobnih podataka”), poštujući prinicipe korektnosti, legitimnosti i jasnoće i štiteći Vašu privatnost.

U skladu s člankom 13 Zakonika o zaštiti osobnih podataka, izjavljuje se da će Vaši osobni podaci ili oni koji se odnose na Vaše društvo biti obrađeni putem tiskanih ili informatičkih sredstava u svrhu ispunjavanja zakonskih administrativnih i poreznih obveza i prikladnog izvršenja ugovornih obveza; isti će biti prikupljeni u pravnom sjedištu tvrtke Emporio Rossi.

U svakom slučaju, Emporio Rossi poduzeo je sve neopodne mjere kako bi se osigurala privatnost Vaših podataka.

Osim toga, Vaši podaci mogli bi biti priopćeni uposlenicima i suradnicima koji su nadležni za aktivnosti vezane za naše društvo i mogli bi biti korišteni za slanje reklamnog i/ili promidžbenog materijala.

Emporio Rossi zadržava mogućnost izravne ili neizravne obrade Vaših podataka preko društava sa sjedištem u Italiji ili inozemstvu, postojećih ili budućih, vezanih, kontroliranih ili koja kontroliraju Emporio Rossi ili preko društava s kojima ima ili će imati trgovačke odnose.

U slučaju nedavanja podataka koje moramo poznavati kako bismo mogli udovoljiti gore iznesenim obvezama, onemogućit će se uspostavljanje i/ili nastavljanje ugovornih odnosa između stranaka.

Emporio Rossi Vas obavještava da možete u bilo kojem trenutku ostvariti svoja prava predviđena čl. 7, 8, 9 i 10 talijanskog Zakonodavnog dekreta 196/2003 i da možete kontaktirati Emporio Rossi u bilo kojem trenutku putem preporučenog pisma s potvrdom primitka.

Posebice Vas podsjećamo na prava predviđena čl. 7 Zakonodavnog dekreta 196/2003 koje prenosimo u cijelosti: (Pravo pristupa osobnim podacima i druga prava)

1. Zainteresirana osoba ima prava dobiti potvrdu o postojanju ili nepostojanju osobnih podataka o sebi, čak i ako ti podaci još nisu registrirani; osim toga, ima pravo dobiti komunikaciju o tome na razumljiv način.

2. Zainteresirana osoba ima pravo saznati:

  • podrijetlo osobnih podataka;
  • svrhe i način obrade podataka;
  • primijenjenu logiku u slučaju obrade podataka elektroničkim sredstvima;
  • identitet voditelja zbirke osobnih podataka, odgovornih osoba i predstavnika koji je određen u skladu s čl. 5, 2. stavkom;
  • tijela ili kategorije tijela kojima bi osobni podaci mogli biti priopćeni ili koji bi mogli imati pristup njima u svojstvu predstavnika na državnom teritoriju, odgovorne ili zadužene osobe.

3. Zainteresirana osoba ima pravo:

  • ažurirati, izmijeniti ili, kad je to u njenom interesu, nadopuniti podatke;
  • brisati svoje podatke, preinačiti ih u anonimni oblik, ili ih blokirati u slučaju uporabe uz povredu zakona. To obuhvaća i podatke koje nije potrebno čuvati za svrhe za koje su prikupljeni ili kasnije obrađeni;
  • dobiti potvrde da su radnje i sadržaj navedenih točaka a) i b) javljene tijelima kojima su podaci preneseni ili razglašeni, osim ako je to javljanje nemoguće ili zahtijeva sredstva koja su jasno nesrazmjerna u odnosu na zaštićeno pravo.

4. Zainteresirana osoba ima pravo protiviti se, u cijelosti ili djelomično:

  • uporabi svojih podataka iz opravdanih razloga, čak i kada su podaci relevantni za svrhu za koju se prikupljaju;
  • uporabi svojih podataka u svrhu slanja promidžbenog materijala ili izravne prodaje, istraživanja tržišta ili komercijalnih obavijesti.