Uvjeti kupovine

Premisa. Sljedećim uvjetima kupnje utvrđuje se postupak izdavanja narudžbi i/ili ugovora o kupovini od strane Ricambi Rossi doo (u nastavku RR). Ovi uvjeti za kupovinu imaju prednost u odnosu na eventualne opće uvjete prodaje dobavljača.

Narudžbe i njihove izmjene. Narudžbe i ugovori za opskrbu moraju biti pismeno formulirani. Narudžbe i njihove izmjene mogu se izdati i elektroničkim putem ili faksom. Dobavljač mora poslati RR potvrdu narudžbe u roku od dva radna dana od slanja narudžbe. Narudžbe su obvezujuće i smatraju se automatski prihvaćene poslije definiranog vremenskog perioda. U slučaju neizvršenja potvrde narudžbe, RR ima pravo poništiti narudžbu.

Izvršenje ugovora. Dobra i/ili usluge moraju se isporučiti / dostaviti na mjesto isporuke navedeno u narudžbi ili u ugovoru o opskrbi. Dogovoreni datumi i rokovi su obvezujući. Dobavljač mora odmah obavijestiti Nabavnu službu Emporija ako predviđa da bi moglo doći do poteškoća u pravovremenoj isporuci ili opskrbi dobrima ili uslugama uz traženu kvalitetu. Emporio će prihvatiti opskrbu samo i isključivo ako osobine proizvoda odgovaraju onima definiranim u narudžbi. Prihvat dobara ili opskrbe uslugama sa zakašnjenjem ne podrazumijeva odustajanje od zahtjeva za naknadu štete.  

Otprema. Roba će biti prihvaćena samo ako ima popratni dokument za prijevoz na kojem je naveden broj narudžbe i kôd koji je proizvođač dodijelio proizvodima narudžbe. Jedan primjerak popratnog dokumenta za prijevoz mora biti unaprijed poslan RR elektroničkim putem i mora stići prije isporuke robe. Roba mora biti tako upakirana da se garantira njeno prispijeće na odredište u savršenim uvjetima uporabe. Eventualni troškovi za oštećenja, koja su po mišljenju RR nastala usljed neodgovarajućeg pakiranja, bit će na teret dobavljača. Rizik koji se odnosi na proizvode prelazi na RR u trenutku isporuke u mjestu navedenom u narudžbi. Dobavljač je dužan RR platiti naknadu štete za bilo koju štetu nastalu kao posljedica zakašnjenja u isporuci, s izuzetkom štete nastale usljed više sile. Eventualni troškovi nastali usljed štete prouzrokovane, po mišljenju RR, neadekvatnim uskladištenjem u unutrašnjosti prijevoznih sredstava, bit će na teret prijevoznika.

Podrijetlo proizvoda. Ako RR vrši narudžbu proizvoda za izvoz, dobavljač je dužan pružiti pismenu izjavu o podrijetlu proizvoda, koja će biti valjana glede neophodnih carinskih formalnosti. Dobavljač će biti odgovoran, oslobađajući RR od bilo kakve odgovornosti, za svu štetu nastalu usljed lažnih izjava ili izjava datih sa zakašnjenjem. Ukoliko je neophodno, dobavljač će morati dokazati svoje izjave putem originalnih dokumenata Carinske službe mjesta u kojen se nalazi njegovo sjedište.

Cijena i plaćanje. Prodajne cijene bit će dogovorene u ugovoru o opskrbi ili u pojedinačnoj narudžbi. Dogovorene cijene ne mogu biti povećane, osim u slučaju drukčijeg pismenog ugovora. U tom slučaju, RR zadržava pravo platiti razliku. Rok plaćanja je uvijek naveden u narudžbi.

Povrati robe i reklamacije. Prije prihvata dobara i/ili usluga RR vrši inspekciju i kontrolu u svrhu provjere točnosti, prikladnosti i postojanja nedostataka. RR ima pravo izvršiti pregled robe čim je to moguće, u toku normalne trgovačke aktivnosti. RR će dati pravovremenu obavijest o bilo kakvoj vrsti nedostatka odmah po njegovom otkriću. U slučaju eventualnog zakašnjenja u prijavi nedostataka, dobavljač odustaje od prigovora. Dobavljač će snositi sve troškove koji se odnose na opskrbu neispravnih dobara ili usluga, posebno što se tiče troškova prijevoza, izrade, inspekcija i provjera. Na zahtjev RR, dobavljač je dužan odmah nadoknaditi svu štetu nanijetu RR, prouzrokovanu neispravnošću isporučenih proizvoda ili usluga. U slučaju da je šteta prouzrokovana nedostatkom dobra ili usluge, dobavljač će osloboditi RR odgovornosti za proizvod kod bilo kakvih zahtjeva od kupca ili trećih strana podnesenih Emporiju. Svi troškovi, uključujući i pravne troškove i one odnosne na opoziv proizvoda bit će na teret dobavljača.

Nadležni sud. Za sva eventualna sporna pitanja bit će nadležan Sud u Rijeci.

Pošalji upit za ponudu

Otprema u cijeloj Hrvatskoj
i inozemstvu; nazovi nas na
telefono+385 51 503696

Preuzmi cjenik

PDF

Ispunite donji obrazac kako biste preuzeli kompletan cjenik u PDF formatu.

Polja oznacena zvjezdicom (*) su obavezna.